ICOM Marine Communication HT ICOM GM-1600

Merk :

Japan

Tipe :

HT ICOM GM-1600