0
  CONTACT US by WHATSAPP
pengaturan dan penanganan muatan
15
Oct
Pengaturan dan Penanganan Muatan
Oct 15, 2016By Velasco Indonesia

Pengaturan dan penanganan muatan sangatlah penting untuk diketahui. Banyak kapal memiliki fungsi untuk diisi muatan dan mengantarkannya ke tempat melewati badan air. Maka dari itu diperlukan pengertian mengenai pengaturan dan penanganan muatan agar proses dapat terjadi secara efisien dan aman.

pengaturan dan penanganan muatan

5 prinsip pengaturan dan penanganan muatan,antara lain :

 1. melindungi kapal dan menciptakan suatu keadaan dimana dalam melaksanakan kegiatanpenanganan & pemuatan,kapal  senantiasa tetap dalam kondisi yang baik, aman serta layak laut. Dan yang perlu diperhatikan adalah pembagian muatan secara tegak,melintang,membujur & secara khusus pada geladak antara
 2. melindungi muatan berarti menyangkut  tanggung jawab pihak pengangkut (carrier) terhadap keselamatan muatan yg dimuat dari pelabuhan ke pelabuhan tujuannya dengan aman sebagaimana kondisi muatan  seperti saat penerimaannya.
 3. bongkar muat secara cepat,teratur & sistimatis agar menciptakan suatu proses kegiatan bongkar muat yang efisien &efektif dalam penggunaan waktu serta biaya.
 4. pemanfaatan ruang muat semaksimal mungkin agar menyangkut penguasaan ruang rugi (broken stowage),pengaturan muatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga ruang muat yang tersedia dapat diisi dengan muatan sebanyak mungkin & ruang muat yang tidak terpakai dapat ditekan sekecil mungkin.
 5. melindungi ABK & buruh a/menyangkutatas keselamatan jiwa ABK & buruh yang mana bahwa selama ABK & buruh/pekerja melaksanakan kegiatannya senantiasa selalu terhindar dari segala bentukresiko² yang mungkin/dapat terjadi yang berasal dari pelaksanaan bongkar muat.

Bagaimana menyiapkan ruang muat di kapal u ntuk menerima muatan campuran general cargo?

Langkah langkah yang dilakukan u/persiapan sebuah palka agar siap u/menerima muatan,antara lain :

 1. pembersihan ruang muat,yaitu :mengeluarkan sisa & bekas muatan terdahulu termasuk sisa & bekas penerapan dengan menyapu bersih kotoran & debu² ruangan termasuk dinding²
 2. membersihkan got² dari segala kotoran²yang dapat menyumbat saringan & pipa isapnya
 3. ruangan yang telah disapu bersih kemudian dicuci dengan air tawar untuk menghilangkan debu² yang masih melekat jika ruangan berbau maka air cucian  diberi campuran bahan kimia sedikit untuk menghilangkan bau yang tidak enak
 4. air cucian yang tertampung dalam got dikuras atau dikeringkan
 5. menjalankan ventilasi ruang muat agar ruang muat cepat kering
 6. Palka siap untuk di muat