Jenis Jangkar Kapal dan Macamnya

jangkar
Jenis jangkar kapal, identik sekali dengan kapal. Setiap kapal, besar atau kecil memiliki jangkar. Fungsi dari jangkar kapal ini adalah untuk membatasi gerakan kapal agar kapal tetap berada pada posisinya meskipun ada tekanan dari arus laut. Biasanya jangkar diturunkan ketika kapal sedang berlabuh. ada banyak jenis jangkar kapal.
jenis jangkar kapal
Menurut bentuknya secara garis besar, jenis jangkar kapal dapat dibagi menjadi dua golongan :
  1. Yang lengannya tak bergerak tetapi dilengkapi dengan tongkat
  2. Yang lengannya bergerak tetapi tidak dilengkapi dengan tongkat (stick)
Disamping pembagian tersebut diatas terdapat jenis-jenis jangkar kapal lain dari tetapi pemakaiannya amat jarang dan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dan untuk kapal khusus Misalnya :
  • Jangkar berlengan banyak
  • Jangkar special
Kapal-kapal niaga pelayaran besar pada umumnya dilengkapi dengan jangkar-jangkar sebagai berikut :
  •  3 (tiga) buah jangkar haluan (satu tidak dipergunakan, hanya sebagai cadangan)
  • Sebuah jangkar arus
  • Sebuah jangkar cemat

Inilah fungsi dari ketiga jangkar tersebut:

Jangkar Haluan : adalah jangkar utama yang digunakan untuk menahan kapal di dasar laut dan selalu siap terpasang pada lambung kiri dan kanan haluan kapal, jangkar haluan ini beratnya sama. Jangkar haluan cadangan merupakan jangkar yang selalu siap sebagai pengganti apabila salah satu hilang, jangkar haluan cadangan ini ditempatkan di bagian muka dekat haluan, agar selalu siap bilamana diperlukan.
Jangkar Arus : adalah jangkar ini ukurannya lebih kecil kira-kira 1/3 berat jangkar haluan. Tempatnya dibagian buritan kapal digunakan seperti halnya jangkar haluan yaitu menahan buritan kapal, supaya tidak berputar terbawa arus. Pada kapal-kapal penumpang yang berukuran besar, kadangkadang jangkar ini ditempatkan di geladak orlop (geladak pendek yang terletak di bawah geladak menerus) apabila demikian halnya maka jangkar tersebut dinamakan jangkar buritan dan beratnya sama dengan angkar haluan. Oleh karena itu bila ada jangkar buritan, maka tidak perlu ada jangkar haluan cadangan.
Jangkar Cemat : adalah jangkar ini ukurannya lebih kecil, beratnya 1/6 kali jangkar haluan. Gunanya untuk memindahkan jangkar haluan apabila kapal kandas (diangkat dengan sekoci)

Silahkan cek jenis jenis jangkar yang kami jual melalui website kami, www.velascoindonesia.com. Jika ingin bertanya lebih lanjut silahkan hubungi kami di cso@velascoindonesia.com

Velasco Administrator

Velasco Administrator

Leave a Replay

PT VELASCO INDONESIA PERSADA

Distributor alat kapal, alat safety, dan alat industri dengan pelayanan terbaik di Jakarta Barat, Indonesia.

Hubungi kami di (021) 690 530 atau info@velascoindonesia.com

Artikel Terakhir

Artikel Terakhir